El. parduotuvės taisyklės

 

  1.       Bendrosios nuostatos.

1.1.Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.airene.lt susijusios nuostatos.

1.2.Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3.Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Tęsti“.

1.4.Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo internetinėje parduotuvėje  www.airene.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo internetinėje parduotuvėje www.airene.lt, priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.5.Internetinė parduotuvė www.airene.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

  1.       Asmens duomenų apsauga.

 2.1.Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.airene.lt, Pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.2.Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.

2.3.Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo ir jo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4.Pirkėjas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės www.airene.lt duomenų.

2.5.Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

  1.       Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

 3.1.Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2.Registracijos formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis,  www.airene.lt  turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.3.Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.

3.4.Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis šių taisyklių 8 punkte išdėstytų nuostatų.

3.5.Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

 

  1.       Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

 4.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.airene.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2.Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.4.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5.Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6.Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.7.Jei Pirkėjas ilgą laiką nesinaudoja internetinės parduotuvės paslaugomis, jo prisijungimo paskyra gali būti panaikinta.

4.8.Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų toliau naudojasi www.airene.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

 

  1.       Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1.Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2.Užsakymai priimami tik naudojantis internetine parduotuve www.airene.lt.

5.3.Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM.

5.4.Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali: Paysera, Paypal mokėjimo sistemomis, el. bankininkystės sistema – pinigus Pirkėjas perveda į www.airene.lt atsiskaitomąją sąskaitą.

5.5.Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5.6.Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 (dvi) kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

  1.       Prekių pristatymas.

6.1.Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3.Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis Lietuvos pašto ir LPEXPRESS paslaugomis.

6.4.Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 1-2 darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo.

6.5.Lietuvoje prekės yra pristatomos per 1-5 darbo dienas.

6.6.Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.7.Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pastebėjus siuntos pažeidimą, dalyvaujant kurjeriui yra privaloma surašyti pastabas apie siuntos pakuotės pažeidimus arba atsisakyti priimti siuntą. Priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkingai ir tai gali apsunkinti bet kokių pretenzijų, dėl prekės išorinių pažeidimų, nagrinėjimą.

6.8.Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.9.Pirkėjas privalo elektroniniu paštu  pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.

  1.       Prekių kokybė, garantijos.

7.1.Visos internetinėje parduotuvėje www.airene.lt  parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2.Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

7.3.Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus, pateikti Pirkėjui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Pardavėjas  neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Pirkėjas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.

7.4.Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 

  1.       Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1.Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.2.Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

8.3.Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.4.Prekės grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją elektroniniu paštu info@airene.lt, nurodydamas, pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį bei grąžinimo priežastį.

8.5.Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo kopija).

8.6.Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma.  Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.

8.7.Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

8.8.Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.

8.9.Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją elektroniniu paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas, aprašant iškilusią problemą.

8.10.        Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.

8.11.        Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 8.4-8.5,8.9-8.10 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.12.        Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma už prekę (jei ji buvo sumokėta).

8.13.        Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

 

  1.       Rinkodara ir informacija.

9.1.Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.airene.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2.Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3.Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu  elektroninio pašto adresu.

9.4.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

9.5.Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM kategoriją,  ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.6.Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

 

            10.  Baigiamosios nuostatos.

10.1.        Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2.        Šioms Ttaisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

10.3.        Visi pranešimai turi būti teikiami elektroniniu paštu (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).

10.4.        Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma ir vykdoma valstybine kalba.

X